SYSTEMISCH WERK

 
opstellingen Wat is systemisch werk? De oorsprong van het Systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verstoorde verhoudingen binnen een systeem (gezin, organisatie) zichtbaar en hanteerbaar te maken. Ieder mens maakt deel uit van zijn eigen 'systeem van herkomst'. Je hebt je eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Wie je bent en hoe jij je gedraagt heeft alles te maken met het verleden. (Opnieuw) contact maken met je eigen plek en het leren kennen van de plek van anderen kan tot veel inzicht en verandering leiden. Verschillende Dynamieken: Binnen systemen kunnen verstoorde structuren -en daardoor verschillende dynamieken- ontstaan. Bijvoorbeeld een last dragen van iemand anders in het systeem, je groter maken dan je bent doordat je niet je eigen plek inneemt, of onverwerkte emoties van iemand anders overnemen. De Symptomen: Wanneer dynamieken ontstaan kunnen een aantal symptomen optreden. Voorbeelden hiervan zijn uitsl ... »
© Conscientia Coaching & Training
© All rights reserved by Wilco Hoogeboom » Datum: 02-07-2011