OPSTELLINGEN

 
Opstellingen Uitleg familieopstellingen: Het leven kent vele systemen, zoals het gezin, school, familie, organisatie etc. De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel persoonlijke en organisatorische problemen een systemische oorzaak hebben. Ieder mens is sterk aan het systeem van oorsprong gebonden. Men zegt niet voor niets: dit is je met de paplepel ingegeven. Dit gezegde wijst er op dat we veel van wat we denken, voelen en doen hebben meegekregen door onze geboorte en opvoeding in onze gezinnen van herkomst. Door het systeem op te stellen kunnen dynamieken en verstrikkingen zichtbaar worden die onbewust en uit liefde van de ene generatie aan de andere worden doorgegeven en overgenomen. Door het werken met familieopstellingen kunnen deze verstrikkingen weer verhelderd en losgemaakt worden, waardoor voelbaar meer rust, ruimte en evenwicht ontstaat. Onderwerp afbeelding: familieopstellingen
© Conscientia Coaching & Training

 
Opstellingen Toelichting Organisatieopstellingen: In werksituaties gelden net als in familiesystemen de wetten van plek, ordening en balans. De diverse onderdelen van de organisatie en medewerkers dienen de juiste plaats te hebben, erkend te worden en dienen zich te voegen naar de onuitgesproken ordening binnen de organisatie. Verstoringen kunnen leiden tot ziekte, ontevredenheid, conflicten, enz. Op organisatieniveau kunnen verstrikkingen leiden tot het niet halen van doelstellingen, leiderschapsproblemen, conflicten tussen afdelingen of veel wisselingen van medewerkers. Een opstelling is een middel om nieuwe inzichten te verkrijgen over belemmeringen en mogelijkheden in het bedrijf of organisatie. De client bepaalt zelf wat hij of zij met deze informatie wil doen, passend bij hem/haar en de organisatie. Ook hier ligt de nadruk op een oplossingsgerichte benadering die de kracht van de client en de organisatie bevordert. Organisatieopstellingen voor nieuwe inzichten binnen het functioneren binnen uw organisati ... » Onderwerp afbeelding: organisatieopstellingen
© Conscientia Coaching & Training
© All rights reserved by Wilco Hoogeboom » Datum: 02-07-2011