INTERIM MANAGEMENT

 
recruitment Interim Management Veranderingsprocessen, zoals onder andere kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, hernieuwde marktoriëntatie of crisissituaties kunnen resulteren in herstructurering of tijdelijke managementondersteuning van organisaties. Bovengenoemde veranderingen hebben grote invloed op organisatiestructuur en medewerkers, zowel in kader- of uitvoerende functies als bij de leiding van de organisatie. Het inzetten van interim management of het detacheren van specialisten kunnen dergelijke processen in goede banen leiden. Het inzetten van interim management is een effectief instrument bij veranderingsprocessen of reorganisaties, maar ook in overbruggingssituaties. Bij het wegvallen van een leidinggevende zorgt een interim manager voor de noodzakelijke continuïteit binnen de organisatie. Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kunnen interim managers of specialisten op een bepaald vakgebied ingezet worden als (algemeen) directeur, functioneel manager of interim controller, techni ... » Onderwerp afbeelding: interim management
© Deen outplacement & assessment
© All rights reserved by Frank Hazelzet » Datum: 17-11-2014