TRAININGEN

 
Individuele coaching Wij helpen je effectief te leren communiceren met jezelf en met de ander door: *bepaling van je eigen doelen *bewustwording van je eigen waarden en overtuigingen en daardoor inzicht krijgen in je eigen gedrag en handelen *assertief communiceren Individuele coaching en begeleiding ( Assertiviteits training )!
© Conscientia Coaching & Training

 
Bewustwording opvoeding kinderen Onze workshop heeft als doel om de volwassene zich bewust te laten worden van het eigen gedrag en handelen, in het bijzonder in relatie tot kinderen. Ouders, opvoeders, leerkrachten, begeleiders peuterspeelzalen, een ieder die met de opvoeding van kinderen te maken heeft behoort tot onze doelgroep. In het bijzonder geven wij workshops voor ouders van scholen die werken met het programma ‘De Vreedzame School’, een methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen op de basisschool.
© Conscientia Coaching & Training
© All rights reserved by Wilco Hoogeboom » Datum: 02-07-2011