Autoverzekering
Brandverzekering
Inboedelverzekering
Levensverzekering
Opstalverzekering
Polis
Premie
Reisverzekering
Uitvaartverzekering
Verzekeringsmaatschappij
WA
Zorgverzekeraar

Verzekering

Uw verzekeringen website

Hier uw Bedrijfsnaam? | +Adres | +Postcode | +Plaatsnaam

Hier uw bedrijfsprofiel omschrijving inzake diensten en producten.

Telefoon : Uw telefoon nummer | Fax: Uw fax nummer

E-mail : [email protected] | www.domeinnaam.nl | Pagerank

Twitter Facebook Linkedin Google+ Youtube

Product Dienst / bedrijfsprofiel Aanbieding(en) Vacature(s)

* Uw verzekering website vindbaar bij Google vanaf slechts € 495,- per jaar!

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoelang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering. Enkele voorbeelden van schadeverzekeringen: autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en zorgverzekering.