COACHING

 
Persoonsgebonden Budget Begeleiding vanuit PGB. Heeft u voor uw kind een Persoonsgebonden Budget en bent u op zoek naar coaching/ondersteuning? Wonderwijs Coaching uit Tuitjenhorn biedt hulp op maat op het gebied van leren, sociaal-emotioneel en gedrag. Ondersteuning van rugzakkinderen op school is mogelijk, evenals begeleiden van leerkrachten en teams. Mogelijkheden voor teambijeenkomsten over: • communiceren met ouders • hartcoherentie • positief taalgebruik in de klas en op school • oplossingsgericht werken in de klas • matrixmethode • leerstijlen • waarden (wat vinden wij belangrijk als team, hoe vormen wij de school) Tevens worden workshops op maat aangeboden, dit betekent dat de school met een hulpvraag komt waarna in overleg de inhoud van de bijeenkomst(en) wordt besproken.
© Wonderwijs Coaching

 
sociaal Zit je kind niet lekker in z'n vel of last van emotionele problemen? Heb je zelf al alles geprobeerd maar komt er geen echte oplossing? Soms heeft een kind even een steuntje in de rug nodig. Vanuit o.a. de bouwstenen NLP, systemisch werk, oplossingsgericht werken en gebruik makend van de MatriXmethode kan Annemieke uw kind hierbij begeleiden.De begeleiding kan er uit bestaan het kind te leren met zijn/haar grenzen om te gaan, een positief zelfbeeld te vormen, met zijn/haar emoties omgaan, gevoelens uiten, assertief zijn. De nadruk ligt op het werken aan oplossingen, waarbij we gebruik maken van de aangeboren, natuurlijke vermogens van het kind.
© Wonderwijs Coaching

 
Kind Kind en gedragsproblemen: Kinderen die zich niet altijd sociaal wenselijk gedragen krijgen nogal eens negatieve dingen te horen over zichzelf. Met als gevolg dat ze negatief over zichzelf gaan denken en zich vervolgens ook weer zo gaan gedragen. Zij -en daarbij vaak hun omgeving- raken in een negatieve spiraal waarbij hulp wenselijk is om daar uit te komen. Annemieke gaat met het kind met gedragsproblemen kijken naar welke positieve eigenschappen het heeft, waar het goed in is, wanneer het gedrag wel positief is. Zo krijgt het zelfbeeld van het kind weer een positief karakter en kan het kind komen tot nieuw gedrag. Verandering gaat soms met -ogenschijnlijk- hele kleine stapjes. Belangrijk is dat zowel het kind als de omgeving (ouders, school) deze succesjes ook gaan opmerken en bekrachtigen. Begeleiding/ondersteuning van de ouders en/of school behoort dan ook tot de mogelijkheden.
© Wonderwijs Coaching

 
Opvoedingsondersteuning De kindercoach voor begeleiding voor kinderen op het gebied van sociaal-emotioneel, gedrag, leerproblemen. Heeft je kind problemen op het gebied van leren, gedrag of sociaal-emotioneel? Bij Wonderwijs Coaching krijgt je kind snel en effectieve begeleiding door een ervaren kindercoach. Vanuit de bouwstenen NLP, systemisch werk, oplossingsgericht werken en gebruik makend van de MatriXmethode spreekt Annemieke de krachten en kwaliteiten in het kind aan. Het kind wordt begeleid naar de eigen oplossing en leert effectievere strategieën! - Sociaal-emotionele problemen - Leerproblemen - Gedragsproblemen Neem je een of meer van de volgende symptomen waar, neem contact op voor een afspraak! Leerproblemen, leesproblemen, rekenproblemen, slaapproblemen - faalangst, vol hoofd, concentratieproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen, negatief zelfbeeld, angsten, boosheid, verdriet, fobieën, nachtmerries, pesten, Cito-toetsstress, examenstress, bedplassen of andere klachten. Vergoeding: Indien je aanvul ... »
© Wonderwijs Coaching

 
kinderbegeleiding Kindercoaching, begeleiding voor kinderen op gebied van sociaal-emotioneel, gedrag, leerproblemen.
© Wonderwijs Coaching

 
Begeleiding Kindercoaching Tuitjenhorn. Individuele begeleiding voor kinderen, gevestigd in Noord Holland
© Wonderwijs Coaching

 
Ondersteuning bij opvoeden Opvoedingsondersteuning, hulp, tips en adviezen bij de opvoeding van uw kind(eren).
© Wonderwijs Coaching

 
Oudercoaching Ouderbegeleiding op gebied van opvoeding, advisering, persoonlijke ontwikkeling.
© Wonderwijs Coaching

 
pgb Rugzakbegeleiding voor kinderen met een rugzakje op het gebied van leren, sociaal emotioneel en gedrag.
© Wonderwijs Coaching
© All rights reserved by Annemieke Hoogeboom-Veldt » Datum: 28-05-2011