ONDERWIJS

 
Kind Heeft uw kind leerproblemen? Voor alles wat wij leren hebben we een individuele manier eigen gemaakt om dit in ons hoofd te verwerken en op te slaan. Dit noemen we de interne strategie. Kinderen en volwassenen die –ogenschijnlijk- niet zo gemakkelijk leren of informatie verwerken (bijv. adhd, dyslexie, dyscalculie kortom te maken hebben met leerproblemen) blijken vaak een leerstrategie te gebruiken die niet effectief is.Daarbij kan het zijn dat basisinformatie zoals het alfabet en cijfers, niet goed is opgeslagen. Annemieke gaat samen met het kind werken aan het zich eigen maken van een nieuwe, effectieve strategie die past bij dit kind. Er ontstaat structuur in het hoofd waardoor de informatieverwerking gemakkelijker verloopt. Basisinformatie wordt opnieuw ingeprent wat vaak al een doorbraak bij lezen en rekenen betekent.
© Wonderwijs Coaching

 
Coaching in het onderwijs Onderwijsbegeleiding, voor teams en/of individuele leerkrachten. Trainingen en begeleiding op maat.
© Wonderwijs Coaching
© All rights reserved by Annemieke Hoogeboom-Veldt » Datum: 28-05-2011