COACHING

 
coachingtechniek De MatriXmethode is een praktische behandelwijze die snel en effectief afrekent met problemen. Deze coachingtechniek kan worden ingezet bij leerproblemen, gedragsproblemen, mentale problemen en emotionele problemen. Goede resultaten worden geboekt bij (faal)angst, dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, boosheid, verdriet, stress.
© Wonderwijs Coaching

 
Neuro Linguistisch Programmeren NLP: Neuro Linguistisch Programmeren, je bewust worden van onbewuste processen. Leren over hoe je communiceert.
© Wonderwijs Coaching

 
Wonderwijs Coaching Oplossingsgericht werken; gericht op het vinden van oplossingen, verder kijken dan binnen de kaders. Wat is er wél.
© Wonderwijs Coaching

 
Familie- en organisatieopstellingen Systemisch werk, ook wel opstellingenwerk. Geeft inzicht in onderliggende structuren en dynamieken.
© Wonderwijs Coaching

 
persoonlijk proceswerk Traumawerk: In het lichaam vastgezette energie weer laten stromen. Je leert hulpbronnen in te zetten zodat heling mogelijk wordt van het in het lichaam gekristalliseerde proces.
© Wonderwijs Coaching
© All rights reserved by Annemieke Hoogeboom-Veldt » Datum: 28-05-2011