Arbo
Beschermingsproducten
Brand
Chemische stoffen
Veiligheidsartikelen
Veiligheidsvoorschriften

Veiligheid / Bescherming & Safety

Uw veiligheid website

Hier uw Bedrijfsnaam? | +Adres | +Postcode | +Plaatsnaam

Hier uw bedrijfsprofiel omschrijving inzake diensten en producten.

Telefoon : Uw telefoon nummer | Fax: Uw fax nummer

E-mail : [email protected] | www.domeinnaam.nl | Pagerank

Twitter Facebook Linkedin Google+ Youtube

Product Dienst / bedrijfsprofiel Aanbieding(en) Vacature(s)

* Uw veiligheid website vindbaar bij Google vanaf slechts € 495,- per jaar!

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd. Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren. Onder de Nederlandse rijksoverheid vallen de Onderzoeksraad voor Veiligheid en diverse rijksinspecties, bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport. Omsomming: Arbeidsomstandighedenwet, Beveiliging en bewaking, Binnenlandse Veiligheidsdienst (Nederland), Brandpreventie, Certificaat (PKI), Crowd control, Crowd management, Externe veiligheid, Integrale veiligheid, Openbare veiligheid, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Risicokaart, Scheepvaartcertificaten, Staatsveiligheid, Verkeersveiligheid, Vliegveiligheid en Voedselveiligheid.