Tijdschriften

Uw tijdschriften website

Hier uw Bedrijfsnaam? | +Adres | +Postcode | +Plaatsnaam

Hier uw bedrijfsprofiel omschrijving inzake diensten en producten.

Telefoon : Uw telefoon nummer | Fax: Uw fax nummer

E-mail : [email protected] | www.domeinnaam.nl | Pagerank

Twitter Facebook Linkedin Google+ Youtube

Product Dienst / bedrijfsprofiel Aanbieding(en) Vacature(s)

* Uw tijdschriften website vindbaar bij Google vanaf slechts € 495,- per jaar!

Een tijdschrift is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift kan betaalde advertenties bevatten. In andere gevallen wordt het tijdschrift volledig gefinancierd door de verkoopprijs of functioneert het als een communicatiemiddel aan leden en donateurs van een organisatie. De meeste tijdschriften steunen op een gemengde financiering op basis van advertenties en verkoop. Traditioneel wordt een tijdschrift op papier gedrukt. Er bestaan ook tijdschriften die alleen in digitale vorm verschijnen. In het algemeen hebben tijdschriften een vaste verschijningsfrequentie, bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of per kwartaal. Er zijn ook onregelmatig verschijnende tijdschriften. Ook de oplage staat vaak vast, al besluiten uitgevers regelmatig meer exemplaren te laten drukken van bladen waarvan verwacht wordt dat ze het goed zullen doen, en vaak zijn tijdschriften ook lang na de verschijningsdatum nog na te bestellen. Tijdschriften zijn doorgaans verkrijgbaar in krantenwinkels en -kiosken. De levering van tijdschriften wordt in Nederland verzorgd door Aldipress, Betapress en VMBpress. Lezers kunnen zich ook abonneren op tijdschriften zodat ze deze rond de datum van verschijnen thuisbezorgd krijgen. Categorieën Publieksbladen ( bijvoorbeeld damesbladen, opiniebladen, dagbladen ). Vakbladen: Bedrijfsbladen voor personeel, klanten, leden en/of donateurs van een organisatie. Academische tijdschriften. Doelgroepen voor de categorie Publieksbladen kunnen worden ingedeeld naar: Leeftijdscategorie: Kleuters, Kinderen, Tieners, Jongvolwassenen, Ouderen, senioren. Specifieke belangstelling: Lifestyle, Vrijetijdsbesteding, Kunst, Sport en Erotiek. Sociaal-culturele groepering: Sekse, Seksuele geaardheid, Opleidingsniveau, Religieuze overtuiging en Politieke overtuiging. Opiniebladen: Links, Rechts, Progressief vernieuwend. Zuilen: geloofsovertuiging, Katholiek, Gereformeerd, Nederlands Hervormd, Islamistisch, Boedisme en Hindoeisme etc. Etnische afkomst en regio.