Vakbladen

Uw vakbladen website

Hier uw Bedrijfsnaam? | +Adres | +Postcode | +Plaatsnaam

Hier uw bedrijfsprofiel omschrijving inzake diensten en producten.

Telefoon : Uw telefoon nummer | Fax: Uw fax nummer

E-mail : [email protected] | www.domeinnaam.nl | Pagerank

Twitter Facebook Linkedin Google+ Youtube

Product Dienst / bedrijfsprofiel Aanbieding(en) Vacature(s)

* Uw vakblad website vindbaar bij Google vanaf slechts € 495,- per jaar!

Een vakblad is een tijdschrift dat gewijd is aan een bepaald vak, een beroep. Het eerste vakblad was voor mensen in de leerindustrie en verscheen eind 19e eeuw. Het ontstaan ervan had zijn wortels in de industriële revolutie. Steeds meer mensen kregen een gespecialiseerde taak in fabrieken en werkplaatsen. Deze werknemers en natuurlijk ook hun bazen hadden daardoor behoefte aan speciale scholing. Er ontstonden daardoor specialisten, die zich meestal verenigden in beroepsorganisaties en ook een eigen blad, een vakblad, oprichtten. Daar stond en staat informatie in over dat specifieke vak. Soms zeer gespecialiseerd, zoals nieuwe ontwikkelingen en informatie over en bepaald productieprocedé of product / gereedschap. Maar ook algemene informatie over bijvoorbeeld ontwikkelingen in het vak, nieuwe opleidingen, de toenemende of afnemende waarde van het vak, interviews en algemene opiniërende stukken over economie en eigen bedrijven. De branche vakbladen werden vroeger bijna allemaal vervaardigd door de beroepsverenigingen zelf, die daarvoor speciale redacteuren aanstelden. Dat waren meestal vakgenoten of bestuursleden, die ook vaardig waren met de pen en een beetje hadden doorgeleerd. In de tweede helft van de vorige (20ste) eeuw wierpen grote uitgevers of drukkers zich ook op de vakbladen. Ze namen de exploitatie en vervaardiging over van zo'n vereniging, of ze gingen zelf nieuwe vakbladen opzetten met professionele redacties. Dit laatste bleek vaak een lucratieve zaak, want er werd zo een platform gemaakt voor adverteerders. En uitgeverijen maken meestal bladen, ook vakbladen, om eraan te verdienen. Elke zichzelf respecterende (vak)branche heeft zo zijn eigen periodiek. Enkele titels: Groente & Fruit, De Molenaar, Bloemisterij, De Boerderij, De Architect, De Ingenieur, Cobouw, De Levensmiddelenkrant, Shops-Out-of-Home, Advocatenblad, Adformatie, Medisch Contact, Media Facts, Schoenvisie, Computable, Automatisering Gids, Management Team, Distrifood en Bizz. Grote uitgeverijen op dit gebied zijn Kluwer, Sdu Uitgevers, Elma Multimedia, Elsevier Business Press en VNU Media. Daarnaast zijn er vakbondsbladen, die een combinatie zijn van informatie over de uitoefening van het vak en over arbeidsvoorwaarden en wat die vakbond allemaal voor de leden doet. Maar deze kunnen niet tot de echte vakbladen worden gerekend. Nederland kent zo'n 3800 vakbladen en tegenwoordig ook veelal digitaal via internet te downloaden.