Sitemap

Coaching en training / Managementtraining

Conscientia Coaching & Training | Eikenhorst 47 | 1901 ZS |Castricum

Coaching: familie- organisatie opstellingen en (bedrijfs)groepstraining

Telefoon: 06-22030057 06-22030057 | Fax: | Noord-Holland

Email: | www.conscientia.nu |Pagerank

https://twitter.com/WIlcohoogeboom http://nl-nl.facebook.com/pages/Conscientia-Duurzaam-Vitaal/362158067232319 http://nl.linkedin.com/in/wilcohoogeboom

Artikelen / producten Bedrijfsprofiel Momenteel geen actuele aanbieding Momenteel geen beschikbare vacature(s)
Erkende coaching opleidingen, cursussen en trainingen: Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach.